Home Contact Conţinut Colaboratori

Legislaţie
NE CEREM SCUZE!

ACEASTA ESTE O VARIANTA

NEACTUALIZATA A SITELUI


Ne cerem scuze pentru neplăceri, dar lista din această pagină este Ón curs de actualizare!

Acte normative

Actele normative Ón baza cărora se desfaşoară actul medical de medica muncii şi medicina de famile:

Legislatie aplicabila in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Alte informatii sunt disponibile la adresa www.protectiamuncii.ro/legislation:

  • Sistemul legislativ national
  • Legi
  • Ordonante si Hotarari de Guvern
  • Ordine emise de Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale
  • Ordine emise de Ministrul Sanatatii si Familiei
  • Ordine emise de alte Ministere
  • Standarde
  • Publicatii
  • Conexiuni utile in domeniul legislatiei

Lista acte normative si data publicarii lor in Monitorul Oficial

Legea nr. 90/1996 republicata - Legea protectiei muncii
Monitorul Oficial nr. 47/29.01.2001

Legea nr. 526/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.90/1996
Monitorul Oficial nr. 592/08.07.2005

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea Normelor metodologice in aplicarea prevederilor Legii nr. 90/1996
Monitorul Oficial nr. 249/15.10.1996

Hotararea nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
Monitorul Oficial nr. 252/21.03.2006

Ordinul comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si familiei nr. 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protectie a Muncii
Monitorul Oficial nr. 880/06.12.1996

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 568/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea masinilor electrice rotative, transformatoarelor si condensatoarelor de forta
Monitorul Oficial nr. 344/16.12.1996

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 569/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat
Monitorul Oficial nr. 344/16.12.1996

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 570/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice si termochimice
Monitorul Oficial nr. 344/16.12.1996

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 54/1997 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru radiocomunicatii
Monitorul Oficial nr. 18/06.02.1997

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 55/1997 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transport de persoane cu instalatii pe cablu
Monitorul Oficial nr. 18/06.02.1997

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 56/1997 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice
Monitorul Oficial nr. 18/06.02.1997

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 57/1997 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru executarea constructiilor inalte prin glisari si liftari
Monitorul Oficial nr. 18/06.02.1997

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 129/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru mine de carbune, sisturi, nisipuri bituminoase
Monitorul Oficial nr. 46/18.03.1997

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 149/1997 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru activitatea de crestere a animalelor
Monitorul Oficial nr. 51/26.03.1997

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 288/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru cultura mare, viticultura, pomicultura, legumicultura, plante tehnice si utilizarea substantelor toxice in activitatile din agricultura
Monitorul Oficial nr. 103/28.05.1997

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 654/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru industria poligrafica
Monitorul Oficial nr. 248/23.09.1997

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 718/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru transporturi aeriene
Monitorul Oficial nr. 285/21.10.1997

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 838/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru depozitarea, transportul si fabricarea materiilor explozive
Monitorul Oficial nr. 346/08.12.1997

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 414/1998 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru activitatea in turnatorii
Monitorul Oficial nr.395/19.10.1998

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 415/1998 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru fabricarea componentelor si echipamentelor electrice, electrotehnice si a materialelor electroizolante
Monitorul Oficial nr. 395/19.10.1998

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 599/1998 privind aprobarea Prescriptiilor minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
Monitorul Oficial nr. 482/15.12.1998

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 78/1999 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru desfacerea produselor petroliere
Monitorul Oficial nr. 201/10.05.1999

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 177/1999 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru fabricarea uleiurilor si a altor grasimi vegetale
Monitorul Oficial nr. 251/02.06.1999

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 178/1999 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru industria de prelucrare a tutunului
Monitorul Oficial nr. 251/02.06.1999

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 214/1999 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru exploatarea substantelor minerale in cariere prin derocare cu explozivi
Monitorul Oficial nr. 280/18.06.1999

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 215/1999 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru mine de petrol
Monitorul Oficial nr. 280/18.06.1999

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 191/1999 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru prelucrarea, pastrarea, industrializarea si livrarea furajelor
Monitorul Oficial nr. 329/12.07.1999

Ordinul ministrului munci si protectiei sociale nr. 294/1999 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru fabricarea portelanului si a ceramicii fine pentru menaj
Monitorul Oficial nr. 329/12.07.1999

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 283/1999 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru lucrari de montaj utilaj tehnologic si constructii metalice
Monitorul Oficial nr. 383/12.08.1999

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr.446/1999 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru fabricarea zaharului si produselor zaharoase
Monitorul Oficial nr. 524/28.10.1999

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 697/1999 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale
Monitorul Oficial nr. 634/27.12.1999

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 698/1999 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru industria textila
Monitorul Oficial nr. 634/27.12.1999

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 699/1999 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru activitati de constructii navale
Monitorul Oficial nr. 634/27.12.1999

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 700/1999 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorosive
Monitorul Oficial nr. 634/27.12.1999

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 701/1999 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru fabricarea produselor abrazive si carbunoase
Monitorul Oficial nr. 634/27.12.1999

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 748/1999 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru exploatarea stufului
Monitorul Oficial nr. 86/24.02.2000

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 26/2000 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru transporturi pe apa
Monitorul Oficial nr. 201/10.05.2000

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 45/2000 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru fabricarea usilor, ferestrelor, caselor prefabricate si a panourilor pentru constructii
Monitorul Oficial nr. 201/10.05.2000

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 727/1999 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru silvicultura si economia vanatului
Monitorul Oficial nr. 221/19.05.2000

Ordinul nr. 240/2001 al ministrului muncii si solidaritatii sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru expoatarea si prelucrarea sarii
Monitorul Oficial nr. 287/31.05.2001

Ordinul nr. 238/2001 al ministrului muncii si solidaritatii sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul apei grele
Monitorul Oficial nr.293/04.06.2001

Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru vinificatie, fabricarea alcoolului, amidonului, glucozei si a apei minerale
Monitorul Oficial nr. 293/04.06.2001

Ordinul nr. 462/2001 al ministrului muncii si solidaritatii sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea mobilei din lemn, inclusiv a celei tapitate
Monitorul Oficial nr. 557/07.08.2001

Ordinul nr. 463/2001 al ministrului muncii si solidaritatii sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale
Monitorul Oficial nr. 557/07.08.2001

Ordinul nr. 464/2001al ministrului muncii si solidaritatii sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor si altele
Monitorul Oficial nr. 557/07.08.2001

Ordonanta de urgenta nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
Monitorul Oficial nr. 304/04.07.2000

Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
Monitorul Oficial nr. 404/20.07.2001

Ordonanta de urgenta nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea autorizarii functionarii comerciantilor,republicata
Monitorul Oficial nr. 413/14.06.2002

Hotararea de guvern nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor
Monitorul Oficial nr. 414/14.06.2002

Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
Monitorul Oficial nr. 712/08.11.2001

Hotararea de guvern nr. 571/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a recipientelor simple sub presiune
Monitorul Oficial nr. 375/11.07.2001

Ordin nr. 13/2002 al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune
Monitorul Oficial nr. 72/31.01.2002

Hotararea de guvern nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizeaza in procesul de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS
Monitorul Oficial nr. 119/14.02.2002

Ordinul nr. 35/2002 al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii in domeniul recipientelor simple sub presiune
Monitorul Oficial nr. 140/22.02.2002

Ordinul nr. 153/2002 pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune
Monitorul Oficial nr. 323/16.05.2002

Ordinul nr. 34/2002 pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune
Monitorul Oficial nr. 323/16.05.2002

Ordinul nr. 110/2002 al ministrului industriei si resurselor privind desemnarea ISCIR

CERT pentru a realiza evaluarea conformitatii in domeniul recipientelor simple sub presiune
Monitorul Oficial nr. 360/29.05.2002

Hotararea guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea nationala a laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
Monitorul Oficial nr. 388/06.06.2002

Hotararea guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune
Monitorul Oficial nr. 458/27.06.2002

Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice
Monitorul Oficial nr. 582/06.08.2002

Hotararea guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, securitatea muncii si protectia mediului
Monitorul Oficial nr. 711/30.09.2002

Ordinul nr. 388/2002 al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea unor masuri privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor
Monitorul Oficial nr. 742/11.10.2002

Ordinul nr. 389/2002 al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea unor masuri privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasa tensiune
Monitorul Oficial nr. 742/11.10.2002

Ordonanta de urgenta nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
Monitorul Oficial nr. 746/11.10.2002

Ordinul nr. 451/2002 al ministrului muncii si solidaritatii sociale privind modificarea si completarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, aprobat prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 251/2002
Monitorul Oficial nr. 769/22.10.2002

Hotararea de guvern nr. 1156/2002 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Internationala a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002
Monitorul Oficial nr. 792/30.10.2002

Ordin nr. 342/2002 al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea Cartii Albe a Infrastructurii Calitatii si Evaluarii Conformitatii Produselor
Monitorul Oficial nr. 815/11.11.2002

Ordin nr. 467/2002 al ministrului muncii si solidaritatii sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru extragerea substantelor minerale utile in cariere, cu mijloace mecanizate

partea a II-a

Roci ornamentale si partea a III-a

Nisipuri, pietris, balast
Monitorul Oficial nr. 827/18.11.2002

Ordin nr. 875/2002 al ministrului sanatatii si familiei privind stabilirea atributiilor medicului de medicina generala / medicina de familie cu competenta in medicina de intreprindere
Monitorul Oficial nr. 840/21.11.2002

Ordin nr. 678/2002 pentru aprobarea instructiunilor privind examinarea medicala si psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei
Monitorul Oficial nr. 846/25.11.2002

Ordonanta de urgenta nr. 156/2002 privind aprobarea Cartii Albe a Infrastructurii Calitatii si Evaluarii Conformitatii Produselor
Monitorul Oficial nr. 815/11.11.2002

Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 657/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor juridice si persoanelor fizice din punct de vedere al protectiei muncii
Monitorul Oficial nr. 754/27.11.2001

Hotararea de guvern nr. 261/22.02.2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
Monitorul Oficial nr. 114/06.03.2001

Hotararea de guvern nr. 676/2001 pentru modificarea si completarea Hotararii de guvern nr. 261/2001
Monitorul Oficial nr. 424/30.07.2001

Hotararea de guvern nr. 1337/2001 pentru modificarea si completarea Hotararii de guvern nr. 261/2000
Monitorul Oficial nr. 36/21.01.2002

Norme din 07.05.2001 de aplicare a Hotararii de guvern nr. 261/2001
Monitorul Oficial nr. 300/07.06.2001

Ordinul nr. 803/2001 al ministrului sanatatii si familiei privind aprobarea unor indicatori de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala
Monitorul Oficial nr. 811/18.12.2001

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
Monitorul Oficial nr. 454/27.06.2002

Norme Tehnice din 30 mai 2002 privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor
Monitorul Oficial nr. 479/04.07.2002

Ordinul nr. 251/2002 al ministrului muncii si solidaritatii sociale privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii
Monitorul Oficial nr. 481/05.07.2002

Ordinul nr. 275/2002 al ministrului muncii si solidaritatii sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.
Monitorul Oficial nr. 521/18.07.2002

Hotararea de guvern nr. 707/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase
Monitorul Oficial nr. 530/19.07.2002

Lege nr. 452/2002 pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Conventiei (revizuita) asupra protectiei maternitatii din 1952, adoptata la cea de

a 88-a sesiune a Conferintei Generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000
Monitorul Oficial nr. 535/23.07.2002

Ordinul nr. 508/933 al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si familiei privind aprobarea Normelor generale de protectie a muncii.
Monitorul Oficial nr. 880/06.12.2002

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 511/2003 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea chibriturilor.
Monitorul Oficial nr. 727/17.10.2003

Ordonanta de urgenta nr. 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.
Monitorul Oficial nr. 747/26.10.2003

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 702/2003 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prepararea minereurilor
Monitorul Oficial nr. 8/07.01.2004

Hotararea de guvern nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate a echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata
Monitorul Oficial nr. 166/26.02.2004

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 167/2004 privind aprobarea regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii
Monitorul Oficial nr. 409/07.05.2004

Ordinul ministrului sanatatii nr. 188/2004 privind constituirea Registrului operativ national al bolilor profesionale si a Centrului national de coordonare metrologica si informare privind bolile profesionale
Monitorul Oficial nr. 219/12.03.2004

Ordinul ministrului muncii solidaritatii sociale si familiei si ministerului sanatatii nr. 532/1349 privind caracterul voluntar al standardelor mentionate in Normele generale de protectie a muncii
Monitorul Oficial nr. 997/29.10.2004

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 550 privind aprobarea Regulamentului de abilitate a persoanelor fizice si a persoanelor juridice pentru a presta servicii psihologice in domeniul protectiei muncii
Monitorul Oficial nr. 1036/09.11.2004

 

                                         [.] [.] [.] [.] [.] [.]

Send mail to reismedical@clicknet.ro with questions or comments about this web site.
Copyright © 2009 Reis Medical
Last modified: 02/24/13