acasa.jpg

Întâia epistolă a apostolului Ioan

Exerciţii de citire - Săptămâna a V-a

2:9          λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι.

2:10        ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν·

2:11        δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ, καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει, ὅτι σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ.

2:12        Γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

2:13        γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπἀρχῆς. γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν.

2:14        ἔγραψα ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα. ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπἀρχῆς. ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν.

 

Lista cuvintelor de memorat

Notă:   Pe lângă cuvintele noi, am păstrat în listă şi cuvinte pe care le-am prezentat anterior, dacă acestora li s-au adăugat explicaţii. Sunt evidenţiate (negru) doar elementele noi; materialul corespunzător perioadei precedente apare estompat (gri).

εμί

v. a fi

ἦν era - impf. act. ind. pers. a III-a sg. (1In 1:1,2); ἦ să fie – conj. prez. pers. a III-a pl. (1In 1:4); οὐκ ἔστιν nu este - prez. act. ind. pers. a III-a sg. (1In 1:5); ἐσμέν prez. act. ind. pers. I pl. (1In 2:5); εἶναι inf. prez. (1In 2:9); ἐστέ prez. act. ind. pers. a II-a pl. ὅτι ἰσχυροί ἐστε - căci sunteţi puternici (1In 2:14)

După οὐκ şi după anumite alte cuvinte, persoana a III-a sg. prezent activ indicativ a verbului εἰμί este accentuată pe prima silabă. Acest lucru nu se aplică celorlalte forme ale lui εἰμί. Astfel, avem οὐκ ἔστιν, dar οὔκ ἐσμεν.

, , τό

articol (hotărât) - m./f./n.

τοῖς Dativ „instrumental”, masculin (şi neutrul are aceeaşi formă), plural: τοῖς ὀφθαλμοῖς = cu ochii (1In 1:1); αἱ nom. f. pl. αἱ χεῖρες = mâinile (1In 1:1); τοῦ gen. m. (şi neutrul are aceeaşi formă), sg. Prepoziţia περί urmată de Genitiv înseamnă „despre”, „în ce priveşte”, „cu privire la”: περὶ τοῦ λόγου... = cu privire la cuvântul... (1In 1:1). Prepoziţia μετά urmată de Genitiv înseamnă „cu”: μετὰ τοῦ πατρός... = cu Tatăl... (1In 1:3 (2x)); τῆς gen. f. sg. τῆς ζωῆς = ... (al) vieţii (1In 1:1); nom. f. sg. ζωή = viaţa; κοινωνία = părtăşia; χαρά = bucuria (1In 1:2,3(2x),4); τήν ac. f. sg. τὴν ζωήν... = viaţa (adică „pe ea” v-o vestim, viaţa) (1In 1:2(2x)); τόν ac. m. sg. Prepoziţia πρός urmată de Acuzativ înseamnă „la”, „către”: ... πρὸς τὸν πατέρα = ... la tatăl (1In 1:2); τῷ dat. m./n. sg. ἐν τῷ σκότει = în întuneric (1In 1:6); τό nom. n. sg. τ αἷμα = sângele (1In 1:7); τάς ac. pl. f. τὰς ἐντολάς = poruncile (1In 1:9); nom. sg. m. (1In 1:10); τῶν gen. pl. (1In 2:2); τῇ dat. sg. f. ἐν τῇ σκοτίᾳ = în întuneric (1In 2:9)

Articol nehotărât nu există în limba greacă.

ὀφθαλμός, οῦ,

s. m. ochi

ὀφθαλμοῖς dat. instr. pl. τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν = cu ochii noştri (1In 1:1); ὀφθαλμοὺς ac. pl. σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ = întunericul i-a orbit ochii (1In 2:11)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: oftalmologie

πατήρ, ός,

s. m. tată

πατέρα ac. sg. πρός τὸν πατέρα = la Tatăl (1In 1:2); πατρός gen. sg. μετὰ τοῦ πατρός... = cu Tatăl... (1In 1:3); πατέρες voc. pl. γράφω ὑμῖν, πατέρες = vă scriu vouă, părinţilor (1In 2:13)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: patriarh, patron

αὐτός, ,

pron. pers. pers. a III-a sg. m./f./n. el/ea

αὐτοῦ al lui - gen. sg. m./n. (1In 1:3); αὐτός el - nom. sg. m. (1In 1:7); αὐτόν pe el - ac. sg. m. (1In 1:10); αὐτῷ dat. sg. m./n. ἐν αὐτῷ = în el (1In 2:10)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: autodeterminare, autodistrugere

γράφω

v. a scrie

γράφομεν scriem - prez. act. ind. pers. I pl. (1In 1:4); γράφω scriu - prez. act. ind. pers. I sg. (1In 2:1); ἔγραψα = (eu) am scris - aor. act. ind. pers. I sg. (1In 2:14)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: grafică, tipografie

περιπατέω

v. a merge, a se plimba, a umbla de colo până colo, a umbla

περιπατῶμεν conj. prez. pers. I pl. ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν = umblăm în întuneric (1In 1:6); περιεπάτησεν aor. ind. pers. a III-a sg. (1In 2:6); περιπατεῖν inf. prez. (1In 2:6); περιπατεῖ prez. act. ind. pers. a III-a sg. ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ = umblă în întuneric (1In 2:11)

ἁμαρτία, ας,

s. f. păcat

ἁμαρτίας gen. sg. ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας = de tot păcatul/de orice păcat (1In 1:7); ἁμαρτίαν ac. sg. ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν = nu avem păcat (1In 1:8); ἁμαρτίαι nom. pl. (1In 2:12)

ἀφίημι

v. a da drumul, a permite, a părăsi, a ierta

ἀφῇ conj. prez. pers. a III-a sg. ἵνα ἀφῇ - ca să ne ierte (1In 1:9); ἀφέωνται pf. pas. ind. pers. a III-a pl. ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι = vă sunt iertate păcatele (1In 2:12)

γινώσκω

v. a şti, a cunoaște

γινώσκομεν cunoaştem - prez. act. ind. pers. I pl. (1In 2:3); ἔγνωκα pf. pers. I sg. ἔγνωκα αὐτόν = (eu) îl cunosc (1In 2:4); ἐγνώκατε pf. pers. a II-a pl. ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς = fiindcă îl cunoaşteţi pe cel ce este de la început (1In 2:13)

Timpul Perfect indică o acţiune trecută şi încheiată. Când încercăm să găsim pentru ἔγνωκα αὐτόν cea mai potrivită traducere românească, vom fi de acord, probabil, că varianta „l-am cunoscut” nu redă foarte bine aspectul acţiunii închiate. O astfel de expresie folosim şi atunci când am vrea să spunem de exemplu, „Da... l-am cunoscut; îmi aduc aminte de el destul de bine”. Dacă însă traducem folosind prezentul românesc „îl cunosc”, suntem mult mai aproape de ceea ce relevă perfectul în limba greacă.

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: gnosticism

μένω

v. a rămâne, a locui

μένειν inf. prez. λέγων ἐν αὐτῷ μένειν = cine zice că rămâne în el (1In 2:6); μένει prez. act. ind. pers. a III-a sg. ἐν τῷ φωτὶ μένει = rămâne în lumină (1In 2:10)

Infinitivul în limba greacă este un substantiv verbal; el are deci atât caracteristici ale unui substantiv cât şi ale unui verb.

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: imanent, mas/mânere (înv. pop)

ἀδελφός, οῦ,

s. m. frate

ἀδελφὸν ac. sg. τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ = pe fratele său (1In 2:9)

μισέω

v. a urî

μισῶν part. prez. nom. sg. τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν = urăşte pe fratele său (1In 2:9)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: mizantrop, misogin

ἕως

adv. cu gen., până la, până când; conjcț., cât timp

(1In 2:9)

ἄρτι

adv. acum

ἕως ἄρτι = până acum (1In 2:9)

ἀγαπάω

v. a iubi

ἀγαπῶν part. prez. nom. sg. ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ = cel ce iubeşte pe fratele său (1In 2:10)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: agapă, (mănăstirea) Agapia

σκάνδαλον, ου, τό

s. n. cursă, capcană

σκάνδαλον nom. sg. (1In 2:10)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă: scandal

οἶδα

v. perfect II folosit ca prezent, a şti, a cunoaște pe cineva, a se pricepe, a înţelege

οἶδεν perf. ind. οὐκ οἶδεν = nu ştie (1In 2:11)

ποῦ

adv. unde? (interogativ)

(1In 2:11)

ὑπάγω

v. a merge, a se îndrepta

ὑπάγει prez. act. ind. pers. a III-a sg. (1In 2:11)

τυφλόω

v. a orbi

ἐτύφλωσεν aor. act. ind. pers. a III-a sg. (1In 2:11)

διά

prep. cu gen, prin mijlocul, prin; cu ac., din cauza, pentru, datorită, în favoarea, în vederea

(1In 2:12)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: cuvinte compuse cu ajutorul elementului „dia” cu semnificaţia „peste”, „prin”, „între”, „cu”. Ex: diacronic, diafonie.

ὄνομα, τος, τό

s. n. nume

ὄνομα ac. sg. διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ = datorită numelui lui (1In 2:12)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: onomastică

νεάνισκος, ου, ὁ

s. m. tânăr

νεανίσκοι voc. pl. γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι = vă scriu, tinerilor (1In 2:13)

νικάω

v. a cuceri, a învinge

νενικήκατε pf. pers. a II-a pl. ὅτι νενικήκατε = căci aţi învins (1In 2:13)

πονηρός, , όν

adj. rău, necinstit

πονηρόν ac. sg. m. νενικήκατε τὸν πονηρόν = aţi învins pe cel rău (1In 2:13).

παιδίον, ου, τό

s. n. prunc, copilaş, copil mic

παιδία voc. pl. ἔγραψα ὑμῖν, παιδία = v-am scris vouă, copilaşilor (1In 2:14)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: pedagogie (παιδίον = copil; ἄγω = a conduce, a îndruma), pedagog

ἰσχυρός, , όν

adj. puternic, tare

ἰσχυροί puternici - nom. pl. m. (1In 2:14)