acasa.jpg

Întâia epistolă a apostolului Ioan

Exerciţii de citire - Săptămâna a VII-a

2:22        Τίς ἐστιν ψεύστης εἰ μὴ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν Χριστός; οὗτός ἐστιν ἀντίχριστος, ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν.

2:23        πᾶς ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει· ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει.

2:24        ὑμεῖς ἠκούσατε ἀπἀρχῆς ἐν ὑμῖν μενέτω· ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ἀπἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε.

2:25        καὶ αὕτη ἐστὶν ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν, τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον.

2:26        Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς.

2:27        καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ἐλάβετε ἀπαὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς· ἀλλὡς τὸ αὐτοῦ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ.

 

Lista cuvintelor de memorat

Notă:   Pe lângă cuvintele noi, am păstrat în listă şi cuvinte pe care le-am prezentat anterior, dacă acestora li s-au adăugat explicaţii. Sunt evidenţiate (negru) doar elementele noi; materialul corespunzător perioadei precedente apare estompat (gri).

πατήρ, ός,

s. m. tată

πατέρα ac. sg. πρός τὸν πατέρα = la Tatăl (1In 1:2); πατρός gen. sg. μετὰ τοῦ πατρός... = cu Tatăl... (1In 1:3); ἀγάπη τοῦ πατρὸς = dragostea Tatălui (1In 2:15); πατέρες voc. pl. γράφω ὑμῖν, πατέρες = vă scriu vouă, părinţilor (1In 2:13); πατρὶ dat. sg. ἐν τῷ πατρί = în Tatăl (1In 2:24)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: patriarh, patron

ἔχω

v. a avea

ἔχητε conj. prez. act. κοινωνίαν ἔχητε = să aveţi părtăşie (1In 1:3); ἔχομεν- avem - prez. act. ind. (1In 1:6,8); εἴχετε impf. act. ind. pers. a II-a pl. ἣν εἴχετε ἀπἀρχῆς = pe care o aveaţi de la început (1In 2:7); ἔχετε prez. act. ind pers. a II-a pl. χρῖσμα ἔχετε = aveţi ungere (1In 2:20) ἔχει prez. act. ind. pers. a III-a sg. οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει = nu are nici pe Tatăl (1In 2:23)

υἱός, οῦ,

s. m. fiu

ὑιοῦ gen. sg. Prepoziţia μετά urmată de Genitiv înseamnă „cu”: μετὰ τοῦ ὑιοῦ... = cu Fiul... (1In 1:3); υἱόν ac. sg. (1In 2:22); υἱῷ dat. sg. ἐν τῷ υἱῷ = în Fiul (1In 2:24)

Ἰησοῦς, οῦ,

Isus

Ἰησοῦ gen. sg. (1In 1:3); Ἰησοῦν ac. sg. (1In 2:1); Ἰησοῦς nom. sg. (1In 2:22)

În limba greacă, substantivele proprii sunt adeseori declinabile, ca şi în cazul de faţă.

Χριστός, οῦ,

Hristos

Χριστοῦ gen. sg. (1In 1:3); Χριστὸν ac. sg. (1In 2:1); Χριστός nom. sg. (1In 2:22)

οὗτος, αὕτη, τοῦτο

pron. dem. m./f./n. acesta/aceasta/acest lucru

ταῦτα acestea (aceste lucruri) - nom. n. pl. (1In 1:4); ἅυτη aceasta - nom. f. sg. (1In 1:5); τούτῳ gen. m./n. pl. (1In 2:5); οὗτος nom. sg. m. (1In 2:22)

πᾶς, πᾶσα, πᾶν

adj., tot, toată, oricare, orice, fiecare m./f./n.

πάσης gen. sg. f. (1In 1:7); πᾶν nom. sg. n. (1In 2:16); πάντες toţi - nom. pl. m. πᾶς nom. sg. m. (1In 2:23)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: substantive şi adjective compuse cu ajutorul elementului «pan» care înseamnă tot, întreg. Ex: panaceu, paneuropean, pantograf

πλανάω

v. a înşela, a amăgi

πλανώμεν prez. act. ind. pers. I pl. ἑαυτοὺς πλανῶμεν - ne amăgim pe noi înşine (1In 1:8); πλανώντων part. prez. gen. pl. περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς = cu privire la cei ce vă amăgesc (1In 2:26)

ὁμολογέω

v. a recunoaște, a mărturisi

ὁμολογῶμεν conj. prez. pers. I pl. ἐὰν ὁμολογῶμεν = dacă mărturisim (1In 1:9); ὁμολογῶν part. prez. nom. sg. ὁμολογῶν = cel ce mărturiseşte (1In 2:23)

Cuvânt compus: ὅμοιος = la fel, asemănător + λόγος = cuvânt.

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: omologare

μένω

v. a rămâne, a locui

μένειν inf. prez. λέγων ἐν αὐτῷ μένειν = cine zice că rămâne în el (1In 2:6); μένει prez. act. ind. pers. a III-a sg. ἐν τῷ φωτὶ μένει = rămâne în lumină (1In 2:10); μεμενήκεισαν mai mult ca pf. pers. a III-a pl. (1In 2:19); μενέτω imp. prez. pers. a III-a sg. ἐν ὑμῖν μενέτω = în voi să rămână (1In 2:24); μείνῃ conj. aor. act. pers. a III-a sg. (1In 2:24); μενεῖτε viit. act. ind. pers. a II-a pl. (1In 2:24); μένετε imp. pers. a II-a pl. (1In 2:27)

Infinitivul în limba greacă este un substantiv verbal; el are deci atât caracteristici ale unui substantiv cât şi ale unui verb.

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: imanent, mas/mânere (înv. pop)

τίς, τί

pron. interogativ m./f., n cine? care? ce?

τίς nom. sg. τίς ἐστιν ψεύστης; = cine este mincinosul? (1In 2:22)

ἀρνέομαι

v. eu renunţ, neg, mă lepăd, tăgăduiesc

ἀρνούμενος part. prez. nom. sg. m. ἀρνούμενος ὅτι... = cel ce tăgăduieşte că... (1In 2:22)

οὐδέ

particulă negativă, nici, şi nu, nu mai mult, nici chiar, nici măcar; οὐδέ... οὐδέ, nici... nici

(1In 2:23)

ἐπαγγελία, ας,

s. f. făgăduinţă, promisiune

ἐπαγγελία nom. sg. αὕτη ἐστὶν ἐπαγγελία = aceasta este făgăduinţa (1In 2:25)

λαμβάνω

v. a lua, a primi, a căpăta

ἐλάβετε aor. act. ind. pers. a II-a pl. τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε = ungerea pe care aţi primit-o (1In 2:27)

χρεία, ας,

s. f. nevoie, trebuinţă, necesitate

χρείαν ac. sg. οὐ χρείαν ἔχετε = nu aveţi nevoie (1In 2:27)

διδάσκω

v. a învăţa (pe altcineva)

διδάσκῃ conj. prez. pers. a III-a sg. ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς = să vă înveţe cineva (1In 2:27); διδάσκει prez. act. ind. pers. a III-a sg. (1In 2:27); ἐδίδαξεν aor. act. ind. pers. a III-a sg. καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς = aşa cum v-a învăţat (1In 2:27)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: didactic

ἀληθής, ές

adj. neascuns, adevărat, sincer, real, autentic

ἀληθές nom. sg. n. (1In 2:27)

ἐπαγγέλλω

v. a proclama, a făgădui, a promite

ἐπηγγείλατο imp. med. pers. a III-a sg. (1In 2:25)