acasa.jpg

Întâia epistolă a apostolului Ioan

Exerciţii de citire - Săptămâna a IX-a

3:7          Τεκνία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς· ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν·

3:8          ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπἀρχῆς διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.

3:9          Πᾶς γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει· καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται.

3:10        ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου· πᾶς μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

3:11        Ὅτι αὕτη ἐστὶν ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους·

3:12        οὐ καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ· καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια.

3:13        [καὶ] μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί, εἰ μισεῖ ὑμᾶς κόσμος.

Lista cuvintelor de memorat

Notă:   Pe lângă cuvintele noi, am păstrat în listă şi cuvinte pe care le-am prezentat anterior, dacă acestora li s-au adăugat explicaţii. Sunt evidenţiate (negru) doar elementele noi; materialul corespunzător perioadei precedente apare estompat (gri).

υἱός, οῦ,

s. m. fiu

ὑιοῦ gen. sg. Prepoziţia μετά urmată de Genitiv înseamnă „cu”: μετὰ τοῦ ὑιοῦ... = cu Fiul... (1In 1:3); υἱόν ac. sg. (1In 2:22); υἱῷ dat. sg. ἐν τῷ υἱῷ = în Fiul (1In 2:24); υἱός nom. sg. υἱὸς τοῦ θεοῦ = Fiul lui Dumnezeu (1In 3:8)

οὗτος, αὕτη, τοῦτο

pron. dem. m./f./n. acesta/aceasta/acest lucru

ταῦτα acestea (aceste lucruri) - nom. n. pl. (1In 1:4); ἅυτη aceasta - nom. f. sg. (1In 1:5); τούτῳ gen. m./n. pl. (1In 2:5); οὗτος nom. sg. m. (1In 2:22); τοῦτο ac. sg. n. εἰς τοῦτο = pentru aceasta, în acest scop (1In 3:8)

ἀλλήλων

pron. pers. reciproc

ἀλλήλων gen. pl. μετἀλλήλων = unii cu alţii (1In 1:7); ἀλλήλους ac. pl. ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους = ca să ne iubim unii pe alţii (1In 3:10)

πλανάω

v. a înşela, a amăgi

πλανώμεν prez. act. ind. pers. I pl. ἑαυτοὺς πλανῶμεν - ne amăgim pe noi înşine (1In 1:8); πλανώντων part. prez. gen. pl. περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς = cu privire la cei ce vă amăgesc (1In 2:26); πλανάτω imp. prez. pers. a III-a sg. μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς = nimeni să nu vă amăgească (1In 3:7)

δίκαιος, ια, ον

adj. drept m./f./n.

δίκαιος nom. sg. m. (1In 1:9); δίκαιον ac. sg. m. (1In 2:1); δίκαια nom. pl. n. (1In 3:12)

ἀμαρτάνω

v. a păcătui

ἡμαρτήκαμεν pf. pers. I pl. ... ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν = ... că n-am păcătuit (1In 1:10); ἁμάρτητε conj. prez. pers. a II-a pl. (1In 2:1); ἁμάρτῃ conj. prez. pers. a III-a sg. (1In 2:1); ἁμαρτάνει prez. act. ind. pers. a III-a sg. (1In 3:8); ἁμαρτάνειν inf. prez. οὐ δύναται ἁμαρτάνειν = nu poate să păcătuiască

ἀδελφός, οῦ,

s. m. frate

ἀδελφὸν ac. sg. τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ = pe fratele său (1In 2:9); ἀδελφοῦ gen. sg. (1In 3:12); ἀδελφοί voc. pl. μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί = nu vă miraţi, fraţilor (1In 3:13)

μισέω

v. a urî

μισῶν part. prez. nom. sg. τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν = urăşte pe fratele său (1In 2:9); μισεῖ prez. act. ind. pers. a III-a sg. εἰ μισεῖ ὑμᾶς κόσμος = dacă vă urăşte lumea (1In 3:13)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: mizantrop, misogin

ἀγαπάω

v. a iubi

ἀγαπῶν part. prez. nom. sg. ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ = cel ce iubeşte pe fratele său (1In 2:10); ἀγαπᾶτε imp. prez. μὴ ἀγαπᾶτε = nu iubiţi (1In 2:15); ἀγαπᾷ conj. prez. pers. a III-a sg. (1In 2:15); ἀγαπῶμεν conj. prez. pers. I pl.

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: agapă, (mănăstirea) Agapia

γεννάω

v. a naște, a da naştere

γεγέννηται perf. med/pas. pers. a III-a sg. ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται = din el este născut (1In 2:29); γεγεννημένος part. perf. med/pas nom. sg. m. γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ = născut din Dumnezeu (1In 3:9)

μηδείς, μηδεμία, μηδέν

nici un, nici o, nimeni, nimic

μηδείς (1In 3:7)

Se foloseşte cu moduri altele decât indicativ.

διάβολος, ου,

s. m. diavol

διαβόλου gen. sg. ἐκ τοῦ διαβόλου = de la diavol (1In 3:8); διάβολος nom. sg. διάβολος ἁμαρτάνει = diavolul păcătuieşte (1In 3:8)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: diavol

λύω

v. a dezlega, a elibera, a nimici

λύσῃ conj. aor. act. pers. a III-a sg. ἵνα λύσῃ = pentru a nimici (1In 3:8)

ἔργον, ου, τό

s. n. lucru, lucrare

ἔργα ac. pl. τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου = lucrările diavolului (1In 3:8)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: ergonomie

σπέρμα, τος, τό

s. n. sămânţă

σπέρμα nom. sg. σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει = sămânţa lui rămâne în el (1In 3:9)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: spermă

δύναμαι

v. a putea, a fi în stare

δύναται prez. med. ind. pers. a III-a sg. οὐ δύναται = nu poate (1In 3:9)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: dinamită

φανερός, , όν

adj. vădit, vizibil

φανερά nom. pl. n. φανερά ἐστιν = sunt vădiţi/făcuţi cunoscuţi (1In 3:10)

Adeseori predicatul unui subiect neutru pers. a III-a pl. este un verb la pers. a III-a sg. Acest lucru se întâmplă atunci când subiectul respectiv, chiar plural fiind, este privit ca un tot unitar.

Κάϊν

Cain

(1In 3:12)

πονηρός, , όν

adj. rău, necinstit

πονηρόν ac. sg. m. νενικήκατε τὸν πονηρόν = aţi învins pe cel rău (1In 2:13); πονηροῦ gen. sg. m/n. ἐκ τοῦ πονηροῦ = din cel rău (1In 3:12); πονηρὰ nom. pl. n. (1In 3:12)

σφάζω

v. a ucide

ἔσφαξεν aor. act. ind. pers. a III-a sg. ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ = a ucis pe fratele său (1In 3:12)

χάριν

prep. din cauza, pentru motivul că

χάριν τίνος; = pentru ce? (1In 3:12)

Se foloseşte cu genitiv, în general după un substantiv sau pronume. τούτου χάριν = pentru acest motiv; οὗ χάριν = de aceea.

θαυμάζω

v. a se mira

θαυμάζετε imp. prez. pers. a II-a pl. (1In 3:13)