acasa.jpg

Întâia epistolă a apostolului Ioan

Exerciţii de citire - săptămâna a XIII-a

5:1          Πᾶς πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν Χριστὸς ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται, καὶ πᾶς ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ [καὶ] τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ.

5:2          ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ, ὅταν τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶμεν.

5:3          αὕτη γάρ ἐστιν ἀγάπη τοῦ θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν· καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν,

5:4          ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν νίκη νικήσασα τὸν κόσμον, πίστις ἡμῶν.

5:5          τίς [δέ] ἐστιν νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν υἱὸς τοῦ θεοῦ;

5:6          Οὗτός ἐστιν ἐλθὼν διὕδατος καὶ αἵματος, Ἰησοῦς Χριστός· οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον ἀλλἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι· καὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν, ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἀλήθεια.

5:7          ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες,

5:8          τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν.

5:9          εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων λαμβάνομεν, μαρτυρία τοῦ θεοῦ μείζων ἐστίν, ὅτι αὕτη ἐστὶν μαρτυρία τοῦ θεοῦ, ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

5:10        πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν αὑτῷ· μὴ πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

5:11        καὶ αὕτη ἐστὶν μαρτυρία, ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν θεός, καὶ αὕτη ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν.

5:12        ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν· μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει.

Lista cuvintelor de memorat

Notă:   Pe lângă cuvintele noi, am păstrat în listă şi cuvinte pe care le-am prezentat anterior, dacă acestora li s-au adăugat explicaţii. Sunt evidenţiate (negru) doar elementele noi; materialul corespunzător perioadei precedente apare estompat (gri).

μαρτυρέω

v. a mărturisi

μαρτυροῦμεν mărturisim - prez. act. ind. pers. I pl. (1In 1:2); μαρτυροῦν part. prez. nom. sg. m. τὸ μαρτυροῦν = cel ce mărturiseşte (1In 5:6); μαρτυροῦντες part. prez. nom. pl. m. (1In 5:7); μεμαρτύρηκεν perf. pers. a III-a sg. (1In 5:9)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: martor, martir

ποιέω

v. a face, a săvârşi, a împlini

ποιοῦμεν prez. act. ind. pers. I pl. οὐ ποιοῦμεν = nu săvârşim (1In 1:6); ποιῶν part. prez. nom. sg. m. ὁ δὲ ποιῶν = cel ce face (1In 2:17); ποιεῖ prez. act. ind. pers. a III-a sg. (1In 3:4); ποιῶμεν conj. prez. pers. I pl. ὅταν … τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶμεν = dacă … împlinim poruncile sale (1In 5:2); πεποίηκεν perf. pers. a III-a sg. (1In 5:10)

ἀλήθεια, ας, ἡ

s. f. adevăr

ἀλήθειαν ac. sg. (1In 1:6); ἀληθείας gen. sg. ἐκ τῆς ἀληθείας = din adevăr (1In 2:21); ἀληθείᾳ dat. sg. ἀλλὰ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ = ci în lucrare şi adevăr (1In 3:18); ἀλήθεια nom. sg. (1In 5:6)

αἷμα, τος, τό

s. n. sânge

nom. sg. τό αἷμα Ἰησοῦ = sângele lui Isus (1In 1:7); αἵματος gen. sg. δι’ ... αἵματος = prin ... sânge (1In 5:6); αἵματι dat. sg. (1In 5:6)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: hematie, hemoragie, hematit

ἐντολή, ῆς,

s. f. poruncă

ἐντολάς ac. pl. τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ = poruncile lui (1In 2:3); ἐντολήν ac. sg. οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν = nu o poruncă nouă vă scriu (1In 2:7); ἐντολὴ nom. sg. ἐντολὴ παλαιά = porunca cea veche (1In 2:7); ἐντολαὶ nom. pl. (1In 5:3)

νικάω

v. a cuceri, a învinge, a birui

νενικήκατε pf. pers. a II-a pl. ὅτι νενικήκατε = căci aţi învins (1In 2:13); νικᾷ prez. act. ind. pers. a III-a sg. νικᾷ τὸν κόσμον = biruieşte lumea (1In 5:4); νικήσασα part. aor. nom. sg. f. νίκη νικήσασα τὸν κόσμον = biruinţa care a biruit lumea (1In 5:4); νικῶν part. prez. nom. sg. m. νικῶν τὸν κόσμον = cel ce biruieşte lumea (1In 5:5)

ἔρχομαι

v. deponent, a veni, a sosi, a merge

ἔρχεται, prez. ind. pers. a III-a sg. ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται = că vine antihrist (1In 2:18); ἐληλυθότα perf. part. act. ac. m. ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα = venit în trup (1In 4:2); ἐλθὼν part. aor. nom. sg. m. ἐλθὼν = cel care a venit (1In 5:6)

γεννάω

v. a naște, a da naştere

γεγέννηται perf. med/pas. pers. a III-a sg. ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται = din el este născut (1In 2:29); γεγεννημένος part. perf. med/pas nom. sg. m. γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ = născut din Dumnezeu (1In 3:9); γεννήσαντα part. aor. ac. sg. m. τὸν γεννήσαντα = cel care a născut (1In 5:1); γεγεννημένον part. perf. med/pas nom. sg. m. τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ = pe cel născut din el (1In 5:1)

τέκνον, ου, τό

s. n. copil, fiu sau fiică

τέκνα nom. pl. τέκνα θεοῦ = copii ai lui Dumnezeu (1In 3:1); τέκνα ac. pl. (1In 5:2)

πιστεύω

v. a crede

πιστεύσωμεν conj. aor. pers. I pl. ἵνα πιστεύσωμεν = ca să credem (1In 3:23); πιστεύετε imp. prez. pers. a II-a pl. μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε = nu oicărui duh să-i daţi crezare (1In 4:1); πεπιστεύκαμεν perf. pers. I pl. ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν = am cunoscut şi am crezut (1In 4:16); πιστεύων part. prez. nom. sg. m. πᾶς πιστεύων = oricine crede (1In 5:1); πεπίστευκεν perf. pers. a III-a sg. (1In 5:10)

ὅταν

conjcț., ori de câte ori, de câte ori, dacă (cu subjonctiv)

(1In 5:2)

βαρύς, εῖα,

adj. greu

βαρεῖαι nom. pl. f. βαρεῖαι οὐκ εἰσίν = nu sunt grele (1In 5:3)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: baros, barometru

νίκη, ης, ἡ

s. f. biruinţă, victorie

νίκη nom. sg. (1In 5:4)

πίστις, εως,

s. f. credinţă

πίστις nom. sg. (1In 5:4)

ὕδωρ, ατος, τό

s. m. apă

ὕδατος gen. sg. διὕδατος = prin apă (1In 5:6); ὕδατι dat. sg. (1In 5:6); ὕδωρ nom. sg. (1In 5:8)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: cuvinte compuse cu ajutorul elementului „hidro” cu sensul „(care se referă la) apă”. Ex. hidraulic, hidrobicicletă. De asemena, „ud”, „a uda”, „udare”.

τρεῖς, τρία

numeral cardinal, trei

τρεῖς nom. (1In 5:7)

εἷς, μία, ἕν

numeral cardinal, unu

ἕν ac. n. (1In 5:8)

μαρτυρία, ας, ἡ

s. f. acţiunea de a mărturisi, mărturie

μαρτυρίαν ac. sg. (1In 5:9); μαρτυρία nom. sg. (1In 5:9)

ἄνθρωπος, ου, ὁ

s. m. om

ἀνθρώπων gen. pl. (1In 5:9)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: adjective şi substantive compuse cu ajutorul elementului „antropo” cu sensul de „referitor la om”. Ex: antropologie, antropogeneză, antropomorf